VERTINIMO KOMISIJA / JURY

 

Pirmininkas – Stanislovas Žvirgždas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.

Nariai:

Aleksandras Macijauskas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas;

Jonas Staselis, Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentas

Saulius Jokužys, Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys, spaustuvininkas;

Zigmantas Kristutis, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir

visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas;

Džeinė Saulytė, Latvijos vestuvinių fotografijų asociacijos narė.

 

XII PARODOS-KONKURSO „GYVOS ŽEMĖS MINTYS 2017“ APDOVANOJIMAI / AWARDS OF THE XII EXHIBITION-COMPETITION “EARTH'S LIVE THOUGHTS 2017”

 

Romualdas Požerskis (Lietuva / Lithuania), Mažeikių rajono mero prizas / prize of Mažeikiai District Mayor

Ramūnas Danisevičius (Lietuva / Lithuania), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prizas / prize of Lithuanian

Ministry of Environment

Geraldas Galinauskas (Lietuva / Lithuania), Lietuvos fotomenininkų sąjungos prizas / prize of Lithuanian Union of Art

Photographers

Alina Akcijonaitienė (Lietuva / Lithuania), Lietuvos spaudos fotografų klubo prizas / prize of Lithuanian Press

Photographers' Club

Sergej Kurylo (Baltarusija / Belarus), Aleksandro Macijausko, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, prizas / prize of Aleksandras Macijauskas, the laureate of Lithuanian national culture and art premium

Sigitas Strazdauskas (Lietuva / Lithuania), UAB „Sergita“ prizas / prize of Sergita, Ltd.

Remigijus Daugalas (Lietuva / Lithuania), Mažeikių verslininkų asociacijos prizas / pirze of Mažeikiai Association of

Entrepreneurs

Vaidas Garla (Lietuva / Lithuania), Mažeikių ROTARY klubo prizas / prize of ROTARY Club

Alfredas Motiejūnas (Lietuva / Lithuania), kalvio Virgilijaus Mikuckio prizas / prize of smith Virgilijus Mikuckis

Rasuolė Gasiūnaitė (Lietuva / Lithuania), UAB „Migiris“ prizas / prize of Migiris, Ltd.

Vytautas Karaciejus (Lietuva / Lithuania), UAB „Migiris“ prizas / prize of Migiris, Ltd.

Šiaulių fotografijos namai (Lietuva / Lithuania), S. Jokužio leidyklos-spaustuvės prizas / prize of S.Jokužys' publishing- printing house

Aidas Žeruolis (Lietuva / Lithuania), UAB „Tripletas“ prizas / prize of Tripletas, Ltd.

Irena Giedraitienė (Lietuva / Lithuania), UAB „Edzaras“ prizas / prize of Edzaras, Ltd.

Dalia Račkauskaitė (Lietuva / Lithuania), UAB „Mažeikių butų ūkis“ prizas / prize of Mažeikių butų ūkis, Ltd.

Rimas Sukarevičius (Šveicarija / Switzerland), UAB „Jubana“ prizas / prize of Jubana, Ltd.

 

Lietuvos fotomenininkų sąjungos prizas / Margarita Jarockaja (Baltarusija / Belarus)

prize of Lithuanian Union of Art Photographers

 

Lietuvos spaudos fotografų klubo prizai / Evelina Piškinaitė (Lietuva / Lithuania)

prizes of Press Photographers’ Club Iveta Elmentaitė (Lietuva / Lithuania)

Karolis Jankauskas (Lietuva / Lithuania)

Matas Sosnovskis (Lietuva / Lithuania)

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus prizas / Gintarė Kimtytė (Lietuva / Lithuania)

prize of Seimas member Kęstutis Bartkevičius

 

Mažeikių Rotary klubo „Liberta“ prizas / Beatri

ė Kristolaitytė (Lietuva / Lithuania)

prize of ROTARY Club Liberta

Mažeikių muziejaus prizas / Agnė Velickaitė (Lietuva / Lithuania)

prize of Mažeikiai Museum