Kaustant lediniam gruodui, tolimame Sibire, tremtyje, gimė mergaičiukė Eugenija. Pavyko išgyventi, grįžti į Lietuvą. Džiaugiamės, kad esi tarp mūsų, ir gražaus jubiliejaus proga linkime Tau ir visai tavo šeimai daug laimės, sveikatos, aukštų kalnų ir smagių kelionių.